793 935 024

Skontaktuj się z nami

Dziś upływa termin zapłaty składki na PFRON

picjumbo
  • Porady
  • Biuro Kusz
  • Brak komentarzy
  • Listopad 20, 2014

Dziś upływa termin zapłaty składki na PFRON

Zgodnie z przepisami do 20 dnia każdego miesiąca płatnicy muszą opłacić składki na PFRON oraz zaliczki na podatek dochodowy. Dziś ostatnia szansa na uregulowanie należności.

20 listopada:

  • upływa termin zapłaty składki na PFRON;
  • upływa termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
  • upływa termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika.