793 935 024

Skontaktuj się z nami

RYCZAŁT OD PRZYCHÓW EWIDENCJONOWANYCH

Zakres Usług

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

W ramach opodatkowania działalności w formie ryczałtu oferuję:

  • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
  • ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzenie deklaracji podatkowych
  • przygotowywanie dowodów wpłat do należnych zobowiązań podatkowych
  • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych
  • sporządzenie dokumentów potrzebnych do skorzystania z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej.