793 935 024

Skontaktuj się z nami

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie ze standardowymi zapisami w umowie, w biurze przechowujemy dokumenty z bieżącego roku podatkowego do momentu jego rozliczenia. W tym czasie istnieje nieograniczona możliwość dostępu do dokumentów, wypożyczania, kserowania w godzinach pracy biura. W razie potrzeby przesyłamy kopie dokumentów w formie elektronicznej.

Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o wybór momentu rozpoczęcia współpracy z biurem. Posiadam procedury umożliwiające przejęcie prowadzenia istniejącej księgowości w dowolnym momencie roku. Załatwię wszystkie formalności urzędowe związane z przekazaniem spraw księgowych, zweryfikuję otrzymaną dokumentację pod kątem kompletności. W przypadku małych firm, aby zapewnić bezproblemowe rozliczenie danego miesiąca, współpraca powinna zostać podjęta najpóźniej w pierwszych dniach następnego miesiąca. W przypadku firm większych – na początku miesiąca, który będzie rozliczany jako pierwszy w ramach nawiązanej współpracy.

Priorytetem mojej działalności jest zapewnienie moim klientom komfortu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przejęcie wszystkich możliwych kontaktów z organami podatkowymi i ZUS. Po podpisaniu umowy, na życzenie klienta, składam w tych instytucjach pełnomocnictwo udzielone mi do reprezentowania klienta w pełnym zakresie wynikającym z podpisanej ze mną umowy. W przypadku przedsiębiorców, zarówno fakt podjęcia współpracy z moim biurem, jak i przechowywania dokumentów w moim biurze podlega zgłoszeniu w organach podatkowych i ZUS. 

Wśród najważniejszych powodów, dla których warto korzystać z usług mojego biura są:

  • redukcja kosztów w porównaniu z utrzymywaniem w firmie etatów księgowych,
  • dostęp do wiedzy specjalistycznej,
  • merytoryczna pomoc i przejęcie większości obowiązków w trakcie kontroli,
  • bezpieczeństwo – biuro posiada ubezpieczenie OC z tytułu świadczonych usług księgowych oraz kadrowo-płacowych,
  • kompleksowa oferta wykraczająca poza samą usługę księgową.