793 935 024

Skontaktuj się z nami

ROZLICZENIE VAT DLA ROLNIKÓW

Zakres Usług

Rozliczenie VAT dla rolników:

Działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarcza w tradycyjnym pojęciu. Nie jest też działalnością w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność rolnicza jest co do zasady zwolniona z VAT, jednak to rolnik może samodzielnie podjąć decyzję o rezygnacji ze zwolnienia i stać się czynnym podatnikiem VAT. Decydując się na status czynnego podatnika VAT można uzyskać wymierne korzyści finansowe. Większość kosztów które ponosi rolnik takich jak: zakup paliwa do ciągnika, pasz dla zwierząt, środków ochrony roślin, nawozów czy zakup nowego sprzętu obciążone są wyższą stawką podatku w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolnych, dlatego w przypadku niezbyt wysokiego zysku praktycznie zawsze otrzymuje się zwrot podatku VAT- nawet nie inwestując. W przypadku każdej inwestycji przejście na podatek VAT winno być decydującym czynnikiem determinującym finansową opłacalność tego kroku.

Moje biuro oferuje rolnikom pomoc w prowadzeniu całej dokumentacji tak żeby jedynym obowiązkiem było zbieranie faktur zakupowych i wystawianie faktur sprzedaży.