793 935 024

Skontaktuj się z nami

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zakres Usług

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferuję:
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów księgowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
 • ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie dowodów wpłat do należnych zobowiązań podatkowych
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych
 • sporządzenie dokumentów potrzebnych do skorzystania z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej