793 935 024

Skontaktuj się z nami

ZAKRES USŁUG

Biuro podatkowe – zakres usług

Biuro podatkowe – zakres usług


Biuro podatkowe - zakres usług

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest proste, najważniejszy jest pomysł na biznes, następnie znalezienie odbiorców, tak aby firma przynosiła zyski. W całej tej materii kluczowym elementem jest również rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS. Jedna z podstawowych zasad prawa mówi Ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi), w związku z tym lepiej powierzyć swoje dokumenty komuś kto się na tym zna. Moje biuro oferuje profesjonalne, rzetelne, zgodne z obowiązującymi przepisami, oparte na posiadanym doświadczeniu rozliczenie firmy tak, aby właściciel mógł zająć się tylko swoim przedsięwzięciem i nie marnował czasu na księgowość.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

 

Nowa działalność

Dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą oferuję:

 • sporządzenie dokumentów rejestrowych,
 • analizę wyboru odpowiedniej formy opodatkowania,
 • pomoc w ustaleniu PKD,
 • sporządzenie deklaracji VAT-R,
 • pomoc w wystawianiu pierwszych faktur dokumentujących sprzedaż.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • W ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferuję:
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów księgowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 •  prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
 •  ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 •  sporządzenie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie dowodów wpłat do należnych zobowiązań podatkowych
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych
 •  sporządzenie dokumentów potrzebnych do skorzystania z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej

 

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

W ramach opodatkowania działalności w formie ryczałtu oferuję:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
 • ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzenie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie dowodów wpłat do należnych zobowiązań podatkowych
 • sporządzenie rocznych zeznań podatkowych
 • sporządzenie dokumentów potrzebnych do skorzystania z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej.

 

 Kadry i płace :

W ramach prowadzenia kadr i płac oferuję:

 •  sporządzanie umowy i pracę, zlecenia, dzieła- na podstawie uzyskanych informacji,
 •  sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestrowej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 •  sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT11, PIT 8B,
 •  sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

 

 Ewidencja VAT :

W każdym przedsiębiorstwie, które jest zarejestrowane do podatku VAT bardzo ważna jest szczegółowa ewidencja podatku od towarów i usług. Jakikolwiek błąd może spowodować poważne konsekwencje. W ramach prowadzenia ewidencji VAT oferuję:

 • sporządzenie dokumentów rejestrowych,
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrze zakupów i sprzedaży,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego

 

 Rozliczenie VAT dla rolników:

Działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarcza w tradycyjnym pojęciu. Nie jest też działalnością w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność rolnicza jest co do zasady zwolniona z VAT, jednak to rolnik może samodzielnie podjąć decyzję o rezygnacji ze zwolnienia i stać się czynnym podatnikiem VAT. Decydując się na status czynnego podatnika VAT można uzyskać wymierne korzyści finansowe. Większość kosztów które ponosi rolnik takich jak: zakup paliwa do ciągnika, pasz dla zwierząt, środków ochrony roślin, nawozów czy zakup nowego sprzętu obciążone są wyższą stawką podatku w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolnych, dlatego w przypadku niezbyt wysokiego zysku praktycznie zawsze otrzymuje się zwrot podatku VAT- nawet nie inwestując. W przypadku każdej inwestycji przejście na podatek VAT winno być decydującym czynnikiem determinującym finansową opłacalność tego kroku.

Moje biuro oferuje rolnikom pomoc w prowadzeniu całej dokumentacji tak żeby jedynym obowiązkiem było zbieranie faktur zakupowych i wystawianie faktur sprzedaży.

 

 Najem prywatny:

Wynajmując nieruchomość czy też ruchomość często nie zdajemy sobie sprawy iż rodzi to również obowiązek podatkowy. Urzędy Skarbowe coraz bardziej zainteresowane są takimi sprawami i kontrolują podatników w tej kwestii, dlatego w ramach najmu prywatnego oferuję dobór odpowiedniej formy opodatkowania wraz z prowadzeniem całej dokumentacji niezbędnej do wyliczenia zobowiązania podatkowego które może być niewielkie a rodzić większe i poważniejsze konsekwencje w przypadku utajenia takiego najmu.